Proizvodi za centrifuge

  • Centrifuge Tubes

    Cijevi za centrifugu

    Cijevi za centrifugu izrađene su od polipropilena (PP), prozirnog polimernog materijala, koji se široko koristi u molekularnoj biologiji, kliničkoj hemiji i biohemijskim istraživanjima.

  • Micro Centrifuge Tubes

    Cijevi za mikro centrifugu

    Cijevi za mikro centrifugu / cijev za mikrocentrifugu izrađene su od polipropilena (PP), prozirnog polimernog materijala, koji se široko koristi u molekularnoj biologiji, kliničkoj hemiji i biokemijskim istraživanjima.