General Lab Plastični proizvodi

 • Cell Culture Dishes

  Jela od ćelijske kulture

  Posuđe za kulturu ćelija i tkiva idealni su spremnici za rast ćelija i prinosi imaju za cilj malu i srednju ulaznu zapreminu, a također su korisni u odvajanju uzoraka, predtretmanu, skladištenju i tako dalje.

 • Cell and Tissue Culture Plates

  Ploče za kulturu ćelija i tkiva

  Ploče za kulturu ćelija i tkiva idealne su za rast ćelija i prinos ćelija na višestrukim, uporednim i drugim analizama.

 • Inoculating Loops and Needles

  Petlje i igle za cijepljenje

  Ploče za kulturu ćelija i tkiva idealne su za rast ćelija i prinos ćelija na višestrukim, uporednim i drugim analizama.